Lijmen

lijmen het been

(For the English translation, go here)

Over het Algemeen Wereldtijdschrift voor Hooliganisme, Heraldiek en Esoterie.

Het is vandaag exact twee jaar geleden dat de Nederlandse en Engelse versie van deze site werden gesplitst. Hiermee ontstonden Bevroren Ivoren Toren en Black Ivory Tower in de vorm waarin we ze heden ten dage nog kennen. Toch is er sindsdien een hoop veranderd. Niet alleen het uiterlijk van de site onderging een metamorfose, maar ook de teksten zelf werden telkens diepgravender en spitsten zich nog meer toe op de culturele en literaire aspecten van muziek. Nieuwe schrijvers voegden zich bij de site, waardoor het ophield een eenmansoperatie te zijnBlack Ivory Tower smal. Het woelige jaar 2012, waarin de site verscheidene maandenlange periodes zonder enige bijwerkingen onderging, ligt nu achter ons. Hiermee bevindt B.I.T. zich eindelijk op een punt dat ik altijd al wel voor ogen had, maar eerder niet bereikt kon worden, zij het door een gebrek aan tijd dan wel motivatie, zij het door nog onverteerde creativiteit die het cultiveren van een eigen niche enigszins tegenwerkte.

De recensie van Isotheos bleek een waar keerpunt: als de eerste recensie in bijna een jaar, gaf het perfect de ontwikkeling weer die het concept van deze site in mijn geest al die tijd had doorgemaakt, zonder dat dit op papier weerspiegeld werd. Gestoeld op cultureel elitarisme, een anti-kosmopoliete houding en een stevige dosis (vaak onbegrepen) Hollandse ironie, openbaarde zich een recensie die misschien niet door iedereen gewaardeerd werd, maar die, gesteund door een oorspronkelijke invalshoek, alleszins gerechtvaardigd was. De toon was gezet en recensies als die van Akitsa, Nokturnal Mortum en Peste Noire pasten perfect in dit nieuwe plaatje. De reacties op de publicaties werden ook steeds beter, wat weer vertrouwen kweekte voor in de (nabije) toekomst, waarin nog een aantal zeer interessante dingen gepland staat.

De recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat wij de tijd rijp vonden voor een nieuwe stap in onze Kruistocht in Legerbroek, te weten de fysieke publicatie van ons werk in een tijdschrift. De reden hiervoor is simpel: onze recensies zijn lang (en lijken steeds langer te worden) en het internet is nou eenmaal niet ontworpen voor het lezen van lange artikelen. Daar komt nog bij dat luisteraars van metal in hun algemeenheid wat conservatief zijn, wat betekent dat het fysieke bij hen de voorkeur geniet boven het digitale. Ook wij vinden het natuurlijk een aantrekkelijk idee om ons werk te laten vereeuwigen op iets tastbaars als papier. Tevens maakt het bedroevende niveau van metalbladen het dat de ‘scene’ wel een opsteker kan gebruiken. Vanuit deze overwegingen zijn we dan ook meteen begonnen met het bewerkstelligen van de eerste uitgave van Black Ivory Tower.

Momenteel zijn wij bezig met het ontwerp van het blad, dus veel details zijn ook bij ons nog niet bekend. Wel kan ik melden dat het blad – helaas – in het Engels zal zijn. Hoewel dit nogal tegen mijn principes indruist, is er praktisch gezien geen andere mogelijkheid, aangezien de ontwerper en de andere schrijvers geen Nederlands spreken, laat staan het gros van de potentiële afnemers van het blad. Nederlandse lezers hoeven zich echter niet achtergesteld te voelen, aangezien alle artikelen uit het tijdschrift ook in het Nederlands op deze site te lezen zullen zijn.

No Fantano

Qua artikelen zal het blad een mengeling bieden van oud en nieuw werk. Onze meest succesvolle recensies zullen voorzien worden van een aangepaste lay-out en op papier worden gedrukt. Tevens zal er bij iedere recensie wat achtergrondinformatie komen te staan over hoe het stuk tot stand kwam, om zo wat inzicht te bieden in onze werkwijze en ethiek. Nieuwe artikelen zullen er ook worden geschreven, waarbij het plan is om wat meer te leunen op de bijdragen van andere schrijvers. Hoewel het blad dus, althans voor de Engelstalige lezer, wat exclusief materiaal zal bevatten, betekent dit niet dat de site naar de achtergrond verdwijnt; dit blijft immers ons primaire platform.

Aangezien wij ons momenteel in een vroege fase bevinden, kunnen wij nog geen indicatie geven over praktische zaken als datum van uitgave, oplage, verkooppunten of prijs. Wat betreft dit laatste zullen wij er alles aan doen om de prijs zo laag mogelijk te houden door louter kostendekkend te werk te gaan. Tevens zullen wij proberen om het blad – net als de website – vrij van advertenties te houden.

Nieuwe informatie volgt spoedig.

Degtyarov

workingclasshero2

Advertenties

Achter de Mist

prometheus

We kunnen inmiddels concluderen dat de belofte dat deze website meer bijgewerkt zou worden, wel is waargemaakt. Natuurlijk wordt er niet dagelijks een bericht geplaatst, maar in de afgelopen maanden al flink wat nieuwe artikelen voorbij zien komen. Voor wie het gemist heeft, hier nog even de belangrijkste stukken:

HalgadomHeimstatt (recensie door Degtyarov)
Fú Xī – Op de stille weg (recensie door Poswicht)
Nokturnal MortumGolos Stali (recensie door Maximus)
AkitsaAu crépuscule de l’espérance (recensie door Degtyarov)
Huilen met corpsepaint op (artikel over blackmetaldocumentaires door Degtyarov)

In de nabije toekomst zal hier niet zo gek veel aan toegevoegd worden, aangezien ik met vakantie ga en bij terugkomst hoogstwaarschijnlijk een flinke lading CD’s zal aantreffen die eerst beluisterd moeten worden alvorens ze kunnen worden besproken.

Wees je er echter van bewust dat wij altijd nieuw, kwalitatief uitstekend materiaal in de literaire steigers hebben staan. Ieder artikel zal van een fraaie layout worden voorzien en de vertaling (of deze nou in het Engels of het Nederlands is) zal het lezen net zo waard zijn als het origineel. Om de komende periode van relatieve stilte af te dekken, zijn hier wat concrete voorbeelden van stukken waar we mee bezig zijn, of die nog in de planning staan: een bespreking van de nieuwe CD van Sivyj Yar; een bespreking van de nieuwe CD van Peste Noire (Insj’Allah); een bespreking van één of meerdere albums van Drudkh; interviews met verscheidene reeds op deze website aan bod gekomen artiesten; een artikel over culturele identiteit in black metal en verscheidene lichtverteerbaardere artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

Слава

Schaamteloze reclame

Hoewel ik CEO, sales director en business manager van Bevroren Ivoren Toren ben, heb ik altijd de verleiding van advertenties weerstaan. Reclame is kut dus waarom zou ik iets op mijn site zetten wat kut is? Toch ga ik nu schaamteloos een plaatje pluggen. Dat kan in mijn geval maar één ding betekenen: de nieuwe Peste Noire is aanstaande. Het nieuwe album, dat eveneens Peste Noire heet, is voor te bestellen bij La Mesnie Herlequin, de platenmaatschappij van Famine.

Nu hoor ik je denken “ja, die download ik later wel”. Dan zit je er mooi naast, maat. De voorbestellingen worden namelijk verstuurd vóór de officiële datum waarop het album wordt uitgebracht, dus hoogstwaarschijnlijk ook voordat het album beschikbaar is op crappytorrents.ru en soortgelijke websites. Daarnaast is er behalve de luxe digibookversie, ook nog een budgetuitgave van €8 beschikbaar. Dus heb je, afgezien van slechte muzieksmaak, geen excuus meer.

To Cavirs

Aangezien ik toch bezig ben de commerciële jongen uit te hangen, is het het wellicht waard te vermelden dat het eveneens magistrale Kawir hun debuutalbum To Cavirs opnieuw gaat uitbrengen bij Kill Yourself Productions. Het album, dat ik vorig jaar uitgebreid heb besproken, is misschien niet zo godverdomd geniaal als Ophiolatreia en Isotheos, maar zeker de moeite waard. Ook Epoptia en Arai worden opnieuw uitgebracht.

En onthoud: als je deze albums downloadt, zijn we geen vriendjes meer. Check je privileges, punk.

Hoogachtend,

Ignaz Degtyarovski, commercieel medewerker Bevroren Ivoren Toren Inc.