Lijmen

lijmen het been

(For the English translation, go here)

Over het Algemeen Wereldtijdschrift voor Hooliganisme, Heraldiek en Esoterie.

Het is vandaag exact twee jaar geleden dat de Nederlandse en Engelse versie van deze site werden gesplitst. Hiermee ontstonden Bevroren Ivoren Toren en Black Ivory Tower in de vorm waarin we ze heden ten dage nog kennen. Toch is er sindsdien een hoop veranderd. Niet alleen het uiterlijk van de site onderging een metamorfose, maar ook de teksten zelf werden telkens diepgravender en spitsten zich nog meer toe op de culturele en literaire aspecten van muziek. Nieuwe schrijvers voegden zich bij de site, waardoor het ophield een eenmansoperatie te zijnBlack Ivory Tower smal. Het woelige jaar 2012, waarin de site verscheidene maandenlange periodes zonder enige bijwerkingen onderging, ligt nu achter ons. Hiermee bevindt B.I.T. zich eindelijk op een punt dat ik altijd al wel voor ogen had, maar eerder niet bereikt kon worden, zij het door een gebrek aan tijd dan wel motivatie, zij het door nog onverteerde creativiteit die het cultiveren van een eigen niche enigszins tegenwerkte.

De recensie van Isotheos bleek een waar keerpunt: als de eerste recensie in bijna een jaar, gaf het perfect de ontwikkeling weer die het concept van deze site in mijn geest al die tijd had doorgemaakt, zonder dat dit op papier weerspiegeld werd. Gestoeld op cultureel elitarisme, een anti-kosmopoliete houding en een stevige dosis (vaak onbegrepen) Hollandse ironie, openbaarde zich een recensie die misschien niet door iedereen gewaardeerd werd, maar die, gesteund door een oorspronkelijke invalshoek, alleszins gerechtvaardigd was. De toon was gezet en recensies als die van Akitsa, Nokturnal Mortum en Peste Noire pasten perfect in dit nieuwe plaatje. De reacties op de publicaties werden ook steeds beter, wat weer vertrouwen kweekte voor in de (nabije) toekomst, waarin nog een aantal zeer interessante dingen gepland staat.

De recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat wij de tijd rijp vonden voor een nieuwe stap in onze Kruistocht in Legerbroek, te weten de fysieke publicatie van ons werk in een tijdschrift. De reden hiervoor is simpel: onze recensies zijn lang (en lijken steeds langer te worden) en het internet is nou eenmaal niet ontworpen voor het lezen van lange artikelen. Daar komt nog bij dat luisteraars van metal in hun algemeenheid wat conservatief zijn, wat betekent dat het fysieke bij hen de voorkeur geniet boven het digitale. Ook wij vinden het natuurlijk een aantrekkelijk idee om ons werk te laten vereeuwigen op iets tastbaars als papier. Tevens maakt het bedroevende niveau van metalbladen het dat de ‘scene’ wel een opsteker kan gebruiken. Vanuit deze overwegingen zijn we dan ook meteen begonnen met het bewerkstelligen van de eerste uitgave van Black Ivory Tower.

Momenteel zijn wij bezig met het ontwerp van het blad, dus veel details zijn ook bij ons nog niet bekend. Wel kan ik melden dat het blad – helaas – in het Engels zal zijn. Hoewel dit nogal tegen mijn principes indruist, is er praktisch gezien geen andere mogelijkheid, aangezien de ontwerper en de andere schrijvers geen Nederlands spreken, laat staan het gros van de potentiële afnemers van het blad. Nederlandse lezers hoeven zich echter niet achtergesteld te voelen, aangezien alle artikelen uit het tijdschrift ook in het Nederlands op deze site te lezen zullen zijn.

No Fantano

Qua artikelen zal het blad een mengeling bieden van oud en nieuw werk. Onze meest succesvolle recensies zullen voorzien worden van een aangepaste lay-out en op papier worden gedrukt. Tevens zal er bij iedere recensie wat achtergrondinformatie komen te staan over hoe het stuk tot stand kwam, om zo wat inzicht te bieden in onze werkwijze en ethiek. Nieuwe artikelen zullen er ook worden geschreven, waarbij het plan is om wat meer te leunen op de bijdragen van andere schrijvers. Hoewel het blad dus, althans voor de Engelstalige lezer, wat exclusief materiaal zal bevatten, betekent dit niet dat de site naar de achtergrond verdwijnt; dit blijft immers ons primaire platform.

Aangezien wij ons momenteel in een vroege fase bevinden, kunnen wij nog geen indicatie geven over praktische zaken als datum van uitgave, oplage, verkooppunten of prijs. Wat betreft dit laatste zullen wij er alles aan doen om de prijs zo laag mogelijk te houden door louter kostendekkend te werk te gaan. Tevens zullen wij proberen om het blad – net als de website – vrij van advertenties te houden.

Nieuwe informatie volgt spoedig.

Degtyarov

workingclasshero2

Advertenties

Metamorfose van een Toren

Eindelijk is de nieuwe layout een feit. Na flink wat weken voorbereiding heb ik gisteren samen met kompaan Willard (die tevens achter het ontwerp zit) zowel de Nederlandse als de Engelse site overgezet naar dit nieuwe formaat. De navigatie werkt nu iets anders. Niet langer hebben we één lange lijst met daarop alle artikelen. Vanaf nu is er een hoofdpagina met de nieuwste artikelen waarvanuit je overzichtelijker door ons oudere spul heen kunt bladeren.

Om te beginnen, wil ik dit bericht gebruiken om Willard publiekelijk te bedanken voor zijn belangeloze inspanning, dus bij dezen. Hoewel hij uitging van een bestaand ontwerp, is de unieke layout van deze website aan hem te danken. De foto’s die je op de achtergrond, in de kop en verspreid over de diverse artikelen ziet, zijn overigens van mij.

Tevens wil ik erop wijzen dat het cosmetische samengaat met het inhoudelijke. Anders gezegd, het nieuwe ontwerp is tevens een indicatie van een nieuwe richting. Zo zullen we naast artikelen en recensies, binnenkort ook interviews publiceren. Redacteuren krijgen ook de mogelijkheid om elkaars werk te becommentariëren. Kortom, nu wij ons meer hebben uitgedost als webzine dan als willekeurig WordPressblogje, gaan we er ook aan werken dit meer op een volwaardig Webzine te laten lijken.

Verdun

Als een site die zich toespitst op het bieden van de hoogste kwaliteit, is de regelmatigheid van nieuwe kopij altijd een probleem geweest. Daarom zal naast Poswicht nu ook Maximus een bijdrage gaan leveren aan de site. Aanvankelijk zullen zijn bijdragen beperkt blijven tot herpublicaties van stukken van zijn eigen blog, From The Heights, maar wie weet dat er in de toekomst nog meer uit dit samenwerkingsverband gehaald gaat worden.

Schaamteloze reclame

Hoewel ik CEO, sales director en business manager van Bevroren Ivoren Toren ben, heb ik altijd de verleiding van advertenties weerstaan. Reclame is kut dus waarom zou ik iets op mijn site zetten wat kut is? Toch ga ik nu schaamteloos een plaatje pluggen. Dat kan in mijn geval maar één ding betekenen: de nieuwe Peste Noire is aanstaande. Het nieuwe album, dat eveneens Peste Noire heet, is voor te bestellen bij La Mesnie Herlequin, de platenmaatschappij van Famine.

Nu hoor ik je denken “ja, die download ik later wel”. Dan zit je er mooi naast, maat. De voorbestellingen worden namelijk verstuurd vóór de officiële datum waarop het album wordt uitgebracht, dus hoogstwaarschijnlijk ook voordat het album beschikbaar is op crappytorrents.ru en soortgelijke websites. Daarnaast is er behalve de luxe digibookversie, ook nog een budgetuitgave van €8 beschikbaar. Dus heb je, afgezien van slechte muzieksmaak, geen excuus meer.

To Cavirs

Aangezien ik toch bezig ben de commerciële jongen uit te hangen, is het het wellicht waard te vermelden dat het eveneens magistrale Kawir hun debuutalbum To Cavirs opnieuw gaat uitbrengen bij Kill Yourself Productions. Het album, dat ik vorig jaar uitgebreid heb besproken, is misschien niet zo godverdomd geniaal als Ophiolatreia en Isotheos, maar zeker de moeite waard. Ook Epoptia en Arai worden opnieuw uitgebracht.

En onthoud: als je deze albums downloadt, zijn we geen vriendjes meer. Check je privileges, punk.

Hoogachtend,

Ignaz Degtyarovski, commercieel medewerker Bevroren Ivoren Toren Inc.